Flexibel lösning för Boråsbostäder

 
AB Bostäder i Borås valde att samarbeta med Proline genom ett ramavtal för relining av dag- och spillvattenledningar. Hitttills har Proline fått avrop på ca 300-400 lägenheter där avloppsrören skall åtgärdas. Boråsbostäder som totalt förfogar över ca 7000 lägenheter och 500 lokaler, beräknar preliminärt göra avrop på ca 200-400 lägenheter per år.
 
I samband med att proline åtgärdar avloppen renoveras även badrummens tät- och ytskickt i en del av lägenheterna.
 
- Med Proline har vi möjligheten till en flexibel lösning där badrummen kan renoveras oberoende av avloppsrörens skick. I vissa lägenheter har badrummen redan helrenoverats utan att avloppen åtgärdats. Med traditionell metod är man tvungen att även bryta upp dessa moderniserade badrum för att komma åt avloppsrören. Väljer man istället Prolines metod kan vi istället helt fritt välja om och när våtrummen skall renoveras. Samtidigt får vi en lösning med minimala störningar! Vi och våra boende är mycket nöjda med Proline, för oss är det en jättebra lösning med mindre belastning för de boende samtidigt som vi kan sänka kostnaderna för vårt totala renoveringsbehov, berättar Invar Gabrielsson, fastighetsingenjör för AB Bostäder i Borås.